Oficiální zastoupení botiss biomaterials pro ČR

cerabone

100% ČISTÝ  přírodní bovinní materiál pro regeneraci kosti.

cerabone ® je 100% čistý kostní minerál bovinního původu vyrobený jedinečným patentovaným výrobním procesem při teplotě 1200 °C. S úspěchem byl aplikován u více než 1 milionu pacientů v regenerační stomatologii a již více než 15 let se používá v různých lékařských aplikacích (např. Kraniofaciální chirurgie, onkologie a chirurgie rukou a páteře).

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

Sofistikované zpracování bovinní kosti zcela bezpečně odstraňuje všechny organické složky, což vede ke kostnímu minerálu s výjimečnou čistotou a kvalitou. Kromě toho jsou potenciální infekční agens, jako jsou bakterie, viry a priony, odstraněny působením vysoké teploty 1200 °C. Jak produkt, tak výrobní proces splňují příslušné národní a mezinárodní regulační a bezpečnostní požadavky na bovinní kostní štěpy, včetně ISO 22422-1, ISO 22442-2 a ISO 22442-3.

INDIKACE

Vysoká stabilita cerabonu® z něj činí ideální volbu v případech, kdy je důležitá dlouhodobá stabilita.

IMPLANTOLOGIE, PARODONTOLOGIE A ORÁLNÍ A CMF CHIRURGIE

 • Sinus lift
 • Horizontální a vertikální distrakce kosti
 • Zachování hřebene alveolu
 • Poruchy u perimplantitidy
 • Augmentace extrakčního lůžka  
 • Augmentace kostních defektů
 • Periodontální defekty
 • Furkační defekty (třída I a II)

VLASTNOSTI

 • 100% čistá přírodní bivinní kost
 • Vlastnosti a strukturou blízké lidské kosti
 • Hrubý, hydrofilní povrch
 • Maximální stabilita objemu
 • Snadná manipulace

VIDEO

Dr. Derk Siebers
Immediate Implantation and augmentation
Dr. Derk Siebers
Ridge preservation
Dr. Marius Steigmann:
Augmentaion of dehiscence defect
Dr. Alfonso Caiazzo
GBR with cerabone® and Jason® membrane

KLINICKÉ STUDIE

GBR with Jason membrane and cerabone
Dr. Filippo Fontana – Italy
Implant placement and horizontal GBR in the aesthetic zone
Dr. Stavros Pelekanos – Greece
Bone augmentation in the aesthetic zone with maxgraft® bonering and L-PRF
Dr. Bernhard Giesenhagen and Dr. Orcan Yüksel – Frankfurt, Germany
GBR and soft tissue augmentation with cerabone® and mucoderm®
Dr. Hassan Maghaireh – England

WEBINÁŘE

Dr. Marius Steigmann
Soft tissue management for bone augmentation
Prof. Daniel Rothamel
Sinus lift procedures in the daily practice
Dr. Damir Jelušić
10 Years Clinical Application of cerabone® – Why, When and How?
Dr. Massimo Frosecchi
botiss biomaterials and BLX implants: a smart combination
Science and clinical expertise are the basis for dental bone and tissue regeneration.
Expertise in tissue regeneration requires constant innovation, training and exchange among specialists.

ALL EDUCATIONAL TRAININGS AND WEBINARS

on botiss-CAMPUS.com

DETAILNÍ INFORMACE

VÝHODY BIOMATERIÁLU NA BÁZI FOSFOREČNANU VÁPENATÉHO
Keramika s fosforečnanem vápenatým má podobné chemické složení jako lidská kost a vyznačuje se vynikající biokompatibilitou a žádnými reakcemi cizích těles. Výhody fosforečnanu vápenatého spočívají zejména v jejich bioaktivních a resorpčních vlastnostech, které umožňují podporovat připojení a množení kostních buněk, které tak procházejí přirozenou remodelací. Tento proces zahrnuje osteoblasty a osteoklasty a je charakterizován počáteční integrací materiálu do okolní kostní matrice a postupnou degradací. Nejpoužívanějšími fosforečnany vápenatými jsou hydroxyapatit (HA), alfa-trikalciumfosfát (α-TCP) a beta-trikalciumfosfát (β-TCP). Typicky HA vykazuje nejpomalejší rozpustnost, a proto poskytuje nejvyšší stabilitu, zatímco β-TCP vykazuje vyšší rozpustnost a rychlejší kinetiku resorpce.® je homogenní dvoufázový biomateriál obsahující 60% HA a 40% β-TCP.
MAXRESORB®: IDEÁLNÍ SMĚS HYDROXYAPATITU (HA) A BETA-TRIKALCIUMFOSFÁTU (Β-TCP)
Ideální biomateriál pro kostní regeneraci by měl mít pomalou resorbční dobu, aby se mohla vytvářet nová kostní matrice. Základní princip maxresorb ®a obecněji dvoufázových fosforečnanů vápenatých je dosáhnout rovnováhy mezi vlastnostmi hydroxyapatitu (HA), který lze nalézt i roky po implantaci, a beta-trikalciumfosfátu (β-TCP), který se vyznačuje rychlou resorpcí. Studie prokázaly, že optimální poměr HA / beta-TCP leží mezi 65:35 a 55:45 (podmínky zpracování ovlivňují fyzikálně-chemické vlastnosti a biologickou aktivitu makroporézní dvoufázové fosforečnanu vápenatého in vivo O. Gauthier, JM Bouler, E. Aguado J. Mat Sci: Mat in Medicine 10 (1999) 199-204 Bifázická náhrada syntetických kostí v ortopedické a úrazové chirurgii: klinické, radiologické a histologické výsledky C. Schwartz, P, Liss, B, Jacquemaire J. Mat. Sci: Mat in Med 10 (1999) 821-825).
ŘÍZENÁ ÚPLNÁ RESORPCE MAXRESORB®
Čistý beta-TCP se velmi rychle resorbuje během několika týdnů po aplikaci. Naproti tomu je čistý syntetický HA charakterizován velmi pomalou resorpcí. To znamená, že kombinace HA a beta-TCP v maxresorb® nabízí výhody obou materiálů které přispívají k vynikající osteokonduktivitě. Zatímco rychlá resorpce beta-TCP uvolňuje prostor pro nově vznikající kost, druhá složka HA poskytuje objemovou stabilitu po bezpečně dlouhou dobu než se zcela vytvoří nová kost . Kromě toho, klinické důkazy ukazují rychlejší regeneraci kostních defektů u kterých proběhla augmentace pomocí biomateriálu maxresorb®. Implantaci po augmentaci alveloárního hřebene, nebo sinus lift, lze provézt po 6-9 měsících po aplikaci biomateriálu v závislosti na velikosti defektu. U menších defektů lze tuto dobu zkrátit.
VÝHODY MAXRESORB®
maxresorb ® je 100% syntetický, má neomezenou dostupnost, je reprodukovatelný a 100% bezpečný (bez rizika přenosu nemoci).
Díky své kombinaci 60% HA (pomalu se vstřebává; vysoce aktivní) a 40% β-TCP (rychle se vstřebává; stabilní) se maxresorb ® vyznačuje rychlou a úplnou kontrolovanou resorpcí, která nemá negativní vliv na jeho objemovou stabilitu. Na rozdíl od přirozené struktury přírodních biomateriálů je maxresorb® racionálně navržen tak, aby poskytl vlastnosti ideální kostní náhrady, například, osteokonduktivitu, hrubý povrch, hydrofilní vlastnosti atd. Jeho aplikace není omezena dietními nebo náboženskými konflikty.

SPECIFIKACE PRODUKTU

cerabone granules
Art.-No. Particle Size
Content
1510 0.5 – 1.0 mm 1 × 0.5 ml
1511 0.5 – 1.0 mm 1 × 1.0 ml
1512 0.5 – 1.0 mm 1 × 2.0 ml
1515 0.5 – 1.0 mm 1 × 5.0 ml
1520 1.0 – 2.0 mm 1 × 0.5 ml
1521 1.0 – 2.0 mm 1 × 1.0 ml
1522 1.0 – 2.0 mm 1 × 2.0 ml
1525 1.0 – 2.0 mm 1 × 5.0 ml
cerabone block
Art.-No. Dimension Content
1720 20 x 20 x 10 mm 1 × block

Kontaktujte nás

Oficiální zastoupení botiss v České Republice

FÉNIX DENTAL, s.r.o.
U Pekařky 314/1, 180 00 Praha 8

IČO:25673173
DIČ:CZ25673173

Telefon: +420 266 310 802
E-mail: eshop.prodej@fenixdental.cz

PODOBNÉ PRODUKTY

maxresorb®
Synthetic biphasic calcium phosphate
maxgraft® granules
Processed allogenic bone graft
maxgraft® bonering
Allogenic bone ring

LITERATURA

1 Tadic, D. and Epple, M. (2004), “A thorough physicochemical characterisation of 14 calcium phosphate-based bone substitution materials in comparison to natural bone”, Biomaterials, Vol. 25 No. 6, pp. 987–994.
2 Brown, P., Rau, E.H., Johnson, B.K., Bacote, A.E., Gibbs, C.J. and Gajdusek, D.C. (2000), New studies on the heat resistance of hamster-adapted scrapie agent: threshold survival after ashing at 600 degrees C suggests an inorganic template of replication, PNAS, Vol. 97 No. 7, pp. 3418–3421.