Oficiální zastoupení botiss biomaterials pro ČR

collprotect

NATIVNÍ KOLAGENOVÁ MEMBRÁNA

Collprotect® membrána je nativní kolagenová membrána vyrobená z porcinní dermis, která je určena k regeneraci tvrdých a měkkých zubních tkání. Přirozený, hemostatický účinek kolagenu umožňuje včasnou stabilizaci rány a podporuje přirozené hojení. Membrána collprotect® navíc vykazuje dobrou povrchovou adaptaci a integraci tkáně a je ideální pro většinu indikací, kde je vyžadována střední stabilita a snadná manipulace. 

HUSTÁ A OTEVŘENÁ PÓROVITÁ STRUKTURA KOLAGENU

Kontrolovaný výrobní proces odstraňuje všechny buňky a nekolagenní složky, přičemž je zachována přirozená kolagenová struktura. collprotect® je rovnoměrná membrána o tloušťce přibližně 0,4 mm. Její 3D struktura s otevřenými póry usnadňuje rychlé pronikání krevních cév a urychluje integraci do okolní tkáně. Kompaktnost collprotect® membrány brání buňkám v rychlé migraci do oblasti defektu.

INDIKACE

Membrána collprotect® nabízí střednědobou bariérovou funkci, díky čemuž je naše membrána volbou pro regeneraci menších a středně velkých defektů a periodontálních defektů. Jako všestrannou membránu však lze Collprotect® použít v různých indikacích.

IMPLANTOLOGIE, PARODONTOLOGIE A ORÁLNÍ A CMF CHIRURGIE

 • Ochrana a krytí Schneiderovy membrány v sinu
 • Sinus lift
 • Překrytí extrakční rány
 • Horizontální augmentace alveolu
 • GBR a GTR s použitím kostního štěpu
 • Poruchy fenestrace / dehiscence
 • Intraoseální defekty (1 až 3 stěny)
 • Furkační defekty (třída I a II)

VLASTNOSTI

 • Přírodní, hustá, otevřená pórovitá struktura kolagenu
 • Žádné umělé síťování
 • Přirozený drsný povrch pro adhezi / migraci buněk
 • Otevřené póry usnadňují růst krevních cév a podporují angiogenezi
 • Řízená resorpce
 • Přírodní kolagen podporuje tvorbu sraženin a hojení ran
 • Snadná aplikace za sucha i za mokra

VIDEO

Dr. Alfonso Caiazzo
Ice-cone cream technique with maxresorb and collprotect membrane
Dr. Viktor Kalenchuk
Schneiderian membrane repair during sinus and ridge augmentation using collprotect membrane, Jason membrane, cerabone and permamem

KLINICKÉ STUDIE

Entire papilla preservation (EPP) technique for the regenerative treatment of a severely compromised central incisor
Dr. Serhat Aslan
Horizontal/vertical GBR using cerabone®/maxgraft®, Jason® membrane/collprotect® membrane and Ti-mesh
Dr. Andrew Aziz Gabriel
Regeneration of an intrabony defect using collprotect® membrane and cerabone®
PD Dr. Raluca Cosgarea and Prof. Dr. Anton Sculean
Horizontal ridge augmentation with maxgraft® cortico
M.Sc. Eleni Kapogianni

WEBINÁŘE

Dr. Alfonso Caiazzo
The use of a new non-resorbable cell occlusive membrane to improve bone preservation and augmentation
Dr. Peter Randelzhofer
Immediate and Early Implant Placement: decision criteria and techniques for achieving long term success
Dr. Henriette Lerner
Soft and hard tissue surgery with mucoderm
Prof. Daniel Rothamel
Resorbierbare Membranen für die GBR

DETAILNÍ INFORMACE

VYSOKÁ BEZPEČNOST

Certifikovaný výrobní proces membrány collprotect® zajišťuje odstranění buněk, nekolagenních proteinů a potenciálních imunogenních složek včetně bakterií a virů. Proto je tato membrána bezpečným zdravotnickým prostředkem, který je regulován podle pokynů ES standardizovaným výrobním procesem založeným na mezinárodních normách (EN ISO 13485).

NATIVNÍ 3D KOLAGENOVÁ STRUKTURA

Membrána collprotect® je nativní kolagenová membrána pocházející z prasečí kůže (dermis). Dermis je hlubší část kožní vrstvy a silná a pružná tkáň na bázi kolagenu typu I a III. Přirozená struktura a biomechanické vlastnosti dermis jsou zachovány během výrobního procesu. Membrána collprotect® představuje hustou, ale porézní kolagenovou strukturu, která brání prorůstání měkkých tkání a zároveň podporuje časnou revaskularizaci. Strukturní jednota membrány proto umožňuje oboustranné použití, aniž by to ovlivnilo její bariérovou funkci.

RYCHLÁ ANGIOGENEZE

Membrána collprotect® vykazuje ve své husté síti kolagenových vláken oblasti fibrilární struktury. Tyto póry pocházejí z vlasových folikulů vepřové dermis. Tyto póry usnadňují snadnější růst krevních cév do defektní oblasti přes membránu.

SNADNÁ APLIKACE / MANIPULACE

Membránu collprotect® lze aplikovat za sucha, nebo po rehydrataci ve sterilním fyziologickém roztoku, nebo ve vlastní krvi pacientů. Za suchých podmínek umožňuje relativní tuhost membrány i svislé umístění do defektu v kosti nebo např.extrakční rány, zatímco je defekt vyplněn materiálem pro augmentaci kosti. Po rehydrataci se membrána stává pružnou, lze ji snadno umístit na místo augmentace a velmi dobře se přizpůsobuje konturám povrchu. Ačkoli membrána collprotect® podporuje možnost šití nebo připnutí na kost pomocí kostních pinů, ve většině případů není fixace nutná, kvůli vynikajícím adhezivním a adaptačním vlastnostem.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Art.-No. Size Content
601520 15 x 20 mm 1 × membrane
602030 20 × 30 mm 1 × membrane
603040 30 × 40 mm 1 × membrane

Kontaktujte nás

Oficiální zastoupení botiss v České Republice

FÉNIX DENTAL, s.r.o.
U Pekařky 314/1, 180 00 Praha 8

IČO:25673173
DIČ:CZ25673173

Telefon: +420 266 310 802
E-mail: eshop.prodej@fenixdental.cz

ČLÁNKY

 • Cosgarea R, Juncar R, Tristiu R, Arweiler N, Lascu L, Sculean A. Treatment of intrabony defects. Poster No. 2762. International Association for Dental Research (IADR) Boston 2015.
 • Cosgarea R, Arweiler N, Sculean A. Up-date zur regenerativen paradontalen Therapie. Der Freie Zahnarzt 2014; 58(9):62-71.
 • Panagiotou D, Özkan Karaca E, Dirikan İpçi Ş, Çakar G, Olgaç V, Yılmaz S. Comparison of two different xenografts in bilateral sinus augmentation: radiographic and histologic findings. Quintessence Int. 2015; 46(7):611-9.
 • Rothamel D, Török R, Neugebauer J, Fienitz T, Scheer M, Kreppel M, Mischkowski R and Zöller J. Current issues in soft- and hard-tissue augmentation. EDI Journal 1/2012. P.62.
 • Rothamel D, Fienitz T, Benner M, Happe A, Kreppel M, Scheer M, and Zöller J. Biogegradation pattern of native and cross-linked collagen matrices- an experimental study in rats. Poster No. 449. 20th Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointegration (EAO) Athens 2011.
 • Stähli A, Miron RJ, Bosshardt DD, Sculean A, Gruber R. Collagen Membranes Adsorb the Transforming Growth Factor-β Receptor I Kinase-Dependent Activity of Enamel Matrix Derivative. J Periodontol. 2016; 87(5):583-90.

PODOBNÉ PRODUKTY

Jason® membrane
Native pericardium GBR/GTR membrane

LITERATURA

[1] Rothamel D, Török R, Neugebauer J, Fienitz T, Scheer M, Kreppel M, Mischkowski R and Zöller J. Current issues in soft- and hard-tissue augmentation. EDI Journal 1/2012. p.62. 
[2] Stähli A, Miron RJ, Bosshardt DD, Sculean A, Gruber R. Collagen Membranes Adsorb the Transforming Growth Factor-β Receptor I Kinase-Dependent Activity of Enamel Matrix Derivative. J Periodontol. 2016; 87(5):583-90.
[3] Rothamel D, Fienitz T, Benner M, Happe A, Kreppel M, Scheer M, and Zöller J. Biogegradation pattern of native and cross-linked collagen matrices- an experimental study in rats. Poster No. 449. 20th Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointegration (EAO) Athens 2011.