Oficiální zastoupení botiss biomaterials pro ČR

collacone

PŘÍRODNÍ KOLAGENOVÝ KUŽEL K OŠETŘENÍ EXTRAKČNÍ RÁNY

Collacone® je za mokra stabilní a tvarovatelný kužel vyrobený z přírodního kolagenu. Byl speciálně vyvinut a navržen pro použití v čerstvých extrakčních ranách, aby podporoval přirozené hojení. Aplikace Collacone® po extrakci podporuje stabilizaci vytvořeného krevního koagula a pomáhá kontrolovat krvácení, zatímco tvar kónického kužele chrání oblast rány před potravinami a bakteriemi. collacone® se úplně vstřebá během přibližně 2-4 týdnů.

OCHRANA KREVNÍCH SRAŽENIN A PŘIROZENÁ HEMOSTÁZA

Po extrakci zubu vyžaduje hojení extrakční rány tvorbu krevní sraženiny, následovanou infiltrací fibroblastů, které nahradí koagulum. Houbovitá struktura collacone® poskytuje ideální strukturu pro adhezi trombocytů, fibroblastů a osteoblastů. Jemné krevní cévy prorůstají skrz kužel. Ve výsledku je průběžně formovaná tkáň v alveolu podporována kyslíkem, živinami a základními signálními molekulami, které zlepšují kostní regeneraci. Aplikace collacone® je zvláště vhodná u pacientů s hemostatickou poruchou, aby se zabránilo pooperačním krvácivým událostem.

INDIKACE

IMPLANTOLOGIE, PARODONTOLOGIE A ORÁLNÍ A CMF

Collacone® je indikován všude tam, kde musí být zastaveno kapilární, venózní, malé arteriální a difúzní prosakující krvácení a kde jsou konvenční způsoby kontroly krvácení buď nedostatečné, nebo technicky obtížné a časově náročné.

Collacone® se používá jako účinná hemostatická pomoc po extrakci zubů, nebo odběru biopsií, měkkých tkání a kostních transplantací.

 • Ošetření a uzavření extrakční rány
 • Ošetření a uzavření  prostoru po biopsii
 • Ošetření a uzavření  drobných ran v ústech
 • Řízené zastavení krvácení při extrakci, biopsii, uzavřeném sinus liftu a pod.

VLASTNOSTI

 • Resorpce během dvou až čtyř týdnů
 • Stabilizace krevní sraženiny a účinná lokální hemostáza
 • Udržuje integritu v přítomnosti krve a během aplikace
 • Ochrana extrakčních ran
 • Trojrozměrná matice pro růst tkáně
 • Řízený proces hojení ran
 • Přírodní kolagenový kužel

KLINICKÉ STUDIE

Support of socket healing with collacone

Fernando Rojas-Vizcaya,
Castellon, Spain

Science and clinical expertise are the basis for dental bone and tissue regeneration.
Expertise in tissue regeneration requires constant innovation, training and exchange among specialists.

ALL EDUCATIONAL TRAININGS AND WEBINARS

on botiss-CAMPUS.com

DETAILNÍ INFORMACE

BEZPEČNÝ A PŘÍRODNÍ PRODUKT

collacone® se vyrábí z porcinní dermis standardizovaným, kontrolovaným procesem čištění. Dermis je pečlivě vyčištěn několika čistícími procesy, lyofilizován a sterilizován gama zářením. Unikátní výrobní proces zaručuje zcela bezpečný výsledný produkt bez buněk a chemických zbytků.
Kolagen je vysoce univerzální materiál, který je díky své nízké imunogenicitě a vynikající biokompatibilitě a degradovaným konečným produktům široce využíván v biomedicínských a farmakologických aplikacích. Přirozená hemostatická funkce kolagenu spolu s jeho úplnou resorpcí tvoří kolakon® ideální produkt pro aplikaci a krytí  čerstvých extrakčních ran. Pomáhá kontrolovat krvácení a stabilizovat ránu.

PŘIROZENÁ HEMOSTATICKÁ FUNKCE KOLAGENU

Poškození stěny cév vede k uvolnění subendoteliálního kolagenu. Kolagen přímo nebo nepřímo interaguje s povrchovými receptory na trombocytech. Vazba kolagenu iniciuje reakční kaskádu vedoucí k transformaci a agregaci trombocytů. Kromě toho jsou trombocyty zesítěny fibrinogenem. Výsledný (bílý) trombus zpočátku stabilizuje ránu. Proto kolagenové membrány a fleece podporují tvorbu krevního koagula a přispívají k rychlé stabilizaci oblasti rány. Kvůli svému hemostatickému účinku lze kolagenové fleece a kužely použít ke stabilizaci míst po odběru biopsie, nebo k uzavření menších ran v ústech a extrakčních ran.

PREVENCE KRVÁCENÍ HEMOSTATICKY OHROŽENÝCH PACIENTŮ

Léčba antikoagulačními léky (tj. Heparinem nebo warfarinem) představuje pro pacienty riziko krvácení po extrakci zubu. Místní hemostatické látky, jako je kolagenové fleece, mohou zabránit pooperačnímu krvácení bez nutnosti přerušení antikoagulační léčby.  Retrospektivní studie s 200 antikoagulovanými pacienty prokázala velmi nízkou míru krvácení po aplikaci kolagenových collacone® a colla® fleece do čerstvých extrakčních ran.

OCHRANA LŮŽKA A KREVNÍ SRAŽENINY

Speciální tvar i tvarovatelnost kužele collacone® chrání velmi dobře oblast extrakční rány před vniknutím potravy a bakterií. Navíc houbovitá kolagenová struktura kužele collacone®podporuje tvorbu koagula a poskytuje ideální strukturu pro adhezi trombocytů, fibroblastů a osteoblastů. Jemné krevní cévy prorůstají skrz kužel a spojují se s okolní tkání. Průběžně formovaná tkáň je v alveolu podporována kyslíkem, živinami a základními signálními molekulami, které zlepšují kostní regeneraci. 

APLIKACE COLLACONE®

Obecně se doporučuje aplikace collacone® za sucha, protože namáčení nebo zvlhčení před implantací může zhoršit jeho hemostatické vlastnosti. V místě defektu houbovitý kužel rychle nasává krev. Colcocone® udržuje integritu v přítomnosti krve i během aplikace.

RYCHLá ABSORBCE KRVE A TEKUTINY, plnění tekutým antibiotikem

Díky svým hydrofilním vlastnostem a vysoce porézní struktuře collacone® rychle absorbuje krev. Colcocone® lze také napustit jakýmkoliv, ve stomatologii běžně používaným tekutým antibiotikem pro aplikaci na infikovaná místa. Obrázky s vysokým rozlišením ukazují houbovitou strukturu a trojrozměrnou síť vláken collacone®.

VČASNÁ IMPLANTACE

Podle postupu včasné implantace se implantát umístí po extrakci zubu, než proběhne regenerace kostní hmoty v lůžku. Časná implantace se obvykle provádí přibližně 4 až 8 týdnů po extrakci zubu; v tomto okamžiku je uzdravení měkké tkáně dokončeno a potenciální záněty zmizely. Hojení extrakční rány lze podpořit aplikací collacone®, aby se čímž se zvýší stabilizace vytvořeného krevního koagula a ochrání oblast extrakční rány před potravinami a bakteriemi. Ačkoli je objem kosti obvykle adekvátní po 4–8 týdnech (protože resorpce alveolární kosti začíná později), je možné v okamžiku implantace léčit jakýkoli kostní defekt alveolu.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Art.-No. Dimension Content
511112 ~16 mm height,
width on top ~11 mm,
bottom width ~7 mm
12 pieces (single sterile units)

Kontaktujte nás

Oficiální zastoupení botiss v České Republice

FÉNIX DENTAL, s.r.o.
U Pekařky 314/1, 180 00 Praha 8

IČO:25673173
DIČ:CZ25673173

Telefon: +420 266 310 802
E-mail: eshop.prodej@fenixdental.cz

PODOBNÉ PRODUKTY

collacone® max
Alveolar cone (CaP / Collagen composite)
collafleece®
Collagenic hemostat sponge

LITERATURA

[1] Patino, M. et al., 2002. Collagen as an Implantable Material in Medicine and Dentistry. J Oral Implant, 28(5), pp. 220 – 225.; Geiger, M. Et al. 2003. Collagen sponges for bone regeneration with rhBMP-2. Ad. Drug Del. Rev., Volume 55, pp. 1613 – 1629.
[2] Nuyttens et al. 2011. Platelet adhesion to collagen. Thromb Res 127 Suppl 2:S26-9
[3] Morimoto Y. et al 2008. Hemostatic management of tooth extractions in patients on oral antithrombotic therapy. J Oral Maxillofacial Surg 66:51.
[4] Zierk M. et al. Prevention of post-operative bleeding in hemostatic compromised pateints using native porcine collagen fleeces – restrospective study of a consecutive case series. Oral Maxillofac Surg. 2016 May 2.