Oficiální zastoupení botiss biomaterials pro ČR

collacone max

FLEXIBILNÍ KUŽEL PRO augmentaci extrakčního lŮžka

 

Collacone® max je flexibilní kužel složený ze syntetických granulí a porcinních kolagenových vláken. Kolagen usnadňuje manipulaci s částicemi štěpu, zatímco optimalní konzistence umožňuje materiál snadno přesně natvarovat do extrakčního lůžka. Collacone® max je navržen tak, aby dutinu extrakčního lůžka zcela vyplnil. Před aplikací nevyžaduje rehydrataci. Kužel může být aplikován jako ochranné médium po extrakci, jako dočasná výplň prázdných míst v extrakčním lůžku při časné implantaci, nebo především jako regenerační kostní materiál, který pomáhá tvorbě nové kosti v případě pozdější implantace. Po aplikaci je kužel pomalu resorbován a nahrazen novou kostí.

BIOMIMETICKÉ LEŠENÍ PRO TVORBU NOVÉ KOSTI

Collacone® max je biomimetický kompozitní materiál, který svým složením kolagenu a dvoufázového fosforečnanu vápenatého připomíná fyzikální a chemické vlastnosti mineralizované lidské kostní matrice. Kolagenní část udržuje částice na místě a poskytuje biologické signály, které podporují hojení rány v extrakčním lůžku. Přirozený hemostatický účinek kolagenu navíc pomáhá kontrolovat krvácení. Dvoufázové granule fosforečnanu vápenatého obsahující 60% hydroxyapatitu a 40% β-trikalciumfosfátu zajišťují objemovou stabilitu a úplnou řízenou resorpci. collacone® max udrží objem extrakčního lůžka a poskytne lešení tvorbu nové kostní tkáně. Po aplikaci je kužel pomalu resorbován a nahrazen novou kostí.

INDIKACE

IMPLANTOLOGIE, PARODONTOLOGIE A ORÁLNÍ A CMF CHIRURGIE

Collacone® max je určen pro použití v extrakčním lůžku po extrakci zubu. Kužel může být aplikován jako ochranné médium po extrakci, jako dočasná výplň dutin v extrakčním lůžku při časné implantaci, nebo jako regenerační kostní materiál, který pomáhá tvorbě nové kosti v případě pozdější implantace. Dále může být aplikován při regeneraci kostních defektů jako lešení na podporu vrůstání sousední vitální kosti.
  • Zachování objemu extrakčního lůžka
  • Zachování objemu alveolu
  • Intraoseální defekty
  • Perimplantační defekty
  • Defekty po resekci kořene, apikoektomii a cystektomii

VLASTNOSTI A VÝHODY

  • Tvarovatelný kužel pro snadnou aplikaci
  • Přizpůsobí se konturám defektu
  • Udržuje objem a předchází kolapsu měkkých tkání
  • Snižuje potřebu následných augmentačních postupů
  • Zlepšuje estetický výsledek konečné protetiky

KLINICKÉ STUDIE

Collacone® max for immediate implantation

Dr. Damir Jelušić,
Privat Clinic Opatija, Croatia

Socket preservation with collacone® max

Dr. Andrea Pandolfi,
Aprilia, Italy

Science and clinical expertise are the basis for dental bone and tissue regeneration.
Expertise in tissue regeneration requires constant innovation, training and exchange among specialists.

ALL EDUCATIONAL TRAININGS AND WEBINARS

on botiss-CAMPUS.com

DETAILNÍ INFORMACE

VÝROBNÍ PROCES A SLOŽENÍ

Collacone® max je vyroben z prasečího kolagenu a hydroxyapatitu (HA) / beta-trikalciumfosfátu (ß-TCP), např. maxresorb®. Výrobní procedura extrakce kolagenu zahrnuje vícestupňové čisticí procesy, které účinně odstraní všechny nekolagenní proteiny a antigenní složky. Granule maxresorb® se vyrábějí smícháním hydroxyapatitu a beta-trikalciumfosfátu (60% / 40%) v keramické suspenzi. Tím je zajištěna stejná distribuce dvou fází fosforečnanu vápenatého. Roztok kolagenu je smíchán s granulemi maxresorb® za vzniku homogenní směsi, která je formována do tvaru kužele.

HOJENÍ A KONZERVACE EXTRAKČNÍHO LŮŽKA, RESORPCE KOSTI

Ihned po extrakci zubu se extrakční lůžko naplní krví a vytvoří se koagulum. Během týdne vaskulární, imunitní a tkáňové buňky přetvoří  sraženinu v granulační tkáň, která je postupně nahrazena provizorní matricí. Mineralizační procesy, počínaje stěnami extrakční jamky, vedou k tvorbě nové osti, která jamku postupně vyplňuje a je nakonec nahrazena zralou pevnou lamelární kostí. V případě přirozené extrakce se kost rychle resorbuje a extrakční lůžko ztrácí svůj objem a kost ztrácí svůj tvar. Jakmile se nově vytvořená kost přeměňuje na zralou kost, hřeben alveolu se dále zmenšuje a snižuje. Snížený hřeben a zhroucená měkká tkáň mohou představovat estetické problémy a komplikovat následné umístění implantátu.

Hlavním cílem konzervace jamky extrakčního lůžka je snížit úbytek alveolární kosti a zlepšit estetický výsledek finální protetiky Zachování objemu kosti předchází potřebě dalších augmentačních  postupů a umožňuje stabilní bezproblémovou aplikaci implantátu. collacone® max je kompozitní materiál, který pomáhá udržovat objem extrakčního lůžka, poskytuje lešení pro růst nové kosti a zajišťuje vorbu nové kostní tkáně.

APLIKACE

Před aplikací collacone® max je třeba z lůžka důkladně odstranit kyretou všechny zbytky tkání (a potenciálních nečistot, tj. Infekce). Je třeba zajistit, aby bylo lůžko neporušené; v případě defektů stěn je třeba zvážit dodatečné použití bariérové ​​membrány (tj. membrány Jason®). Před použitím může být kužel v případě potřeby nařezán na požadovanou velikost a tvar. collacone® max by měl být aplikován do jamky bez zhutnění (bez ztlačování) nebo přeplnění (usazení collacone max by nemělo překročit 1-2 mm pod úroveň kosti). Colcocone® max lze aplikovat na místo chirurgického zákroku v suchém stavu nebo krátce rehydratovat v krvi. Je třeba se vyvarovat nadměrné rehydratace kužele před umístěním.

ZAKRYTÍ LŮŽKA

Aby se zabránilo migraci granulí a zajistilo se nerušené hojení, doporučuje se správné pokrytí collacone® max. Toho lze dosáhnout přetažením mukoperiostální chlopně přes zaplněné místo a sešitím, aby se získalo primární uzavření. Pokud primárního uzavření rány nelze zcela dosáhnout, je nutná další mobilizace chlopně (např. Řezem přes periost). Alternativně může být zaplněná extrakční jamka uzavřena kolagenovou matricí, jako je mucoderm® (mucderm® punch). Otevřené hojení je možné, ale může vést k nedostatečné regeneraci / integraci částic v koronální části hrdla s uvolněnými částicemi zapouzdřenými v měkké tkáni.

ČASOVÝ BOD IMPLANTACE

Pro zajištění úplné integrace materiálu se doporučuje implantovat nejdříve za 5–6 měsíců po operaci. V případě dřívějšího opětovného vstupu nemusí být materiál zcela integrován. Zdravotní stav pacienta a jeho indikace patří mezi nejkritičtější faktory, které kromě použitých biomateriálů rozhodují o době hojení a regenerace.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Art.-No. Dimension Content
250001 height ~16 mm
width on top ~11 mm,
bottom width ~7 mm
1 x cone
Collacone max is also available as bundle with mucoderm Soft Tissue Punch.

Kontaktujte nás

Oficiální zastoupení botiss v České Republice

FÉNIX DENTAL, s.r.o.
U Pekařky 314/1, 180 00 Praha 8

IČO:25673173
DIČ:CZ25673173

Telefon: +420 266 310 802
E-mail: eshop.prodej@fenixdental.cz

PODOBNÉ PRODUKTY

collacone®
Collagenic hemostat cone
maxresorb®
Synthetic biphasic calcium phosphate