Oficiální zastoupení botiss biomaterials pro ČR

maxresorb

INOVATIVNÍ DVOUFÁZOVÝ FOSFOREČNAN VÁPENATÝ

maxresorb® je inovativní, spolehlivý a bezpečný syntetický biomateriál pro náhradu kostí, který se vyznačuje kontrolovanými resorpčními vlastnostmi a vynikajícími manipulačními vlastnostmi.

maxresorb® se skládá ze 60% pomalu se vstřebávajícího hydroxyapatitu (HA) a 40% rychle se vstřebávajícího beta-trikalciumfosfátu (β-TCP). Unikátní výrobní proces založený na syntéze zajišťuje zcela homogenní distribuci obou minerálních fází. Zvláštní složení maxresorb® podporuje rychlou tvorbu novékosti a zajišťuje dlouhodobou mechanickou a objemovou stabilitu.


IDEÁLNÍ OSTEOKONDUKTIVNÍ VLASTNOSTI

Osteokonduktivita maxresorb® je založena na matici vzájemně propojených pórů, velmi vysoké celkové pórovitosti cca. 80% stejně jako jeho hrubý nanostrukturovaný povrch, který usnadňuje adsorpci krve, proteinů a kmenových buněk a podporuje buněčnou diferenciaci a kostní integraci. maxresorb® je tedy ideálním skeletem pro migraci buněk tvořících kosti a vazbu signálních molekul, což urychluje integraci a regeneraci tkání.

INDIKACE

maxresorb® nabízí spolehlivou alternativu k biopmateriálům z bovinní kosti v různých indikacích.

IMPLANTOLOGIE, PARODONTOLOGIE A ÚSTNÍ A CMF CHIRURGIE

 • Sinus lift
 • augmentace alveolu
 • Intraoseální vady
 • Augmentace extrakční rány
 • Kostní defekty
 • Furkační defekty

VLASTNOSTI

 • 60% HA / 40% β-TCP
 • Osteokonduktivní
 • Ultra vysoká vzájemně propojená pórovitost
 • Objem a mechanická stabilita materiálu
 • Bezpečný, spolehlivý a sterilní
 • Velmi hrubý a hydrofilní nanostrukturovaný povrch
 • 100% syntetický a vstřebatelný

VIDEO

Prof. Dr. Leandro Souza Pozzer
Immediate implant placement and temporization in the maxillary aesthetic zone with maxresorb®
Dr. Alfonso Caiazzo
Ice-cone cream technique with maxresorb® and collprotect® membrane
Dr. Andrea Pandolfi
Sinus lift using maxresorb® mixed with autologous bone

KLINICKÉ STUDIE

Two-stage sinus lift with maxresorb® & collprotect® membrane
Dr. Steffen Kistler
Sinus- and bone defect augmentation using maxresorb® and Jason® membrane
Prof. Dr. Daniel Rothamel
Ridge augmentation by circular bone splitting and the use of maxresorb® and collprotect® membrane
PD Dr. Jörg Neugebauer
Socket preservation with maxresorb®
Dr. Massimo Frosecchi

WEBINÁŘE

Dr. Ross Cutts
Systematic biomaterial selection: Choosing the right biomaterial in every clinical situation
Prof. Daniel Rothamel
Sinus lift procedures in the daily practice
Dr. Dávid Botond Hangyási
New materials in soft and hard tissue preservation
Dr. Andrea Scrascia
Surgical approach for soft tissue management

DETAILNÍ INFORMACE

VÝHODY BIOMATERIÁLU NA BÁZI FOSFOREČNANU VÁPENATÉHO
Keramika s fosforečnanem vápenatým má podobné chemické složení jako lidská kost a vyznačuje se vynikající biokompatibilitou a žádnými reakcemi cizích těles. Výhody fosforečnanu vápenatého spočívají zejména v jejich bioaktivních a resorpčních vlastnostech, které umožňují podporovat připojení a množení kostních buněk, které tak procházejí přirozenou remodelací. Tento proces zahrnuje osteoblasty a osteoklasty a je charakterizován počáteční integrací materiálu do okolní kostní matrice a postupnou degradací. Nejpoužívanějšími fosforečnany vápenatými jsou hydroxyapatit (HA), alfa-trikalciumfosfát (α-TCP) a beta-trikalciumfosfát (β-TCP). Typicky HA vykazuje nejpomalejší rozpustnost, a proto poskytuje nejvyšší stabilitu, zatímco β-TCP vykazuje vyšší rozpustnost a rychlejší kinetiku resorpce.® je homogenní dvoufázový biomateriál obsahující 60% HA a 40% β-TCP.
MAXRESORB®: IDEÁLNÍ SMĚS HYDROXYAPATITU (HA) A BETA-TRIKALCIUMFOSFÁTU (Β-TCP)
Ideální biomateriál pro kostní regeneraci by měl mít pomalou resorbční dobu, aby se mohla vytvářet nová kostní matrice. Základní princip maxresorb ®a obecněji dvoufázových fosforečnanů vápenatých je dosáhnout rovnováhy mezi vlastnostmi hydroxyapatitu (HA), který lze nalézt i roky po implantaci, a beta-trikalciumfosfátu (β-TCP), který se vyznačuje rychlou resorpcí. Studie prokázaly, že optimální poměr HA / beta-TCP leží mezi 65:35 a 55:45 (podmínky zpracování ovlivňují fyzikálně-chemické vlastnosti a biologickou aktivitu makroporézní dvoufázové fosforečnanu vápenatého in vivo O. Gauthier, JM Bouler, E. Aguado J. Mat Sci: Mat in Medicine 10 (1999) 199-204 Bifázická náhrada syntetických kostí v ortopedické a úrazové chirurgii: klinické, radiologické a histologické výsledky C. Schwartz, P, Liss, B, Jacquemaire J. Mat. Sci: Mat in Med 10 (1999) 821-825).
ŘÍZENÁ ÚPLNÁ RESORPCE MAXRESORB®
Čistý beta-TCP se velmi rychle resorbuje během několika týdnů po aplikaci. Naproti tomu je čistý syntetický HA charakterizován velmi pomalou resorpcí. To znamená, že kombinace HA a beta-TCP v maxresorb® nabízí výhody obou materiálů které přispívají k vynikající osteokonduktivitě. Zatímco rychlá resorpce beta-TCP uvolňuje prostor pro nově vznikající kost, druhá složka HA poskytuje objemovou stabilitu po bezpečně dlouhou dobu než se zcela vytvoří nová kost . Kromě toho, klinické důkazy ukazují rychlejší regeneraci kostních defektů u kterých proběhla augmentace pomocí biomateriálu maxresorb®. Implantaci po augmentaci alveloárního hřebene, nebo sinus lift, lze provézt po 6-9 měsících po aplikaci biomateriálu v závislosti na velikosti defektu. U menších defektů lze tuto dobu zkrátit.
VÝHODY MAXRESORB®
maxresorb ® je 100% syntetický, má neomezenou dostupnost, je reprodukovatelný a 100% bezpečný (bez rizika přenosu nemoci).
Díky své kombinaci 60% HA (pomalu se vstřebává; vysoce aktivní) a 40% β-TCP (rychle se vstřebává; stabilní) se maxresorb ® vyznačuje rychlou a úplnou kontrolovanou resorpcí, která nemá negativní vliv na jeho objemovou stabilitu. Na rozdíl od přirozené struktury přírodních biomateriálů je maxresorb® racionálně navržen tak, aby poskytl vlastnosti ideální kostní náhrady, například, osteokonduktivitu, hrubý povrch, hydrofilní vlastnosti atd. Jeho aplikace není omezena dietními nebo náboženskými konflikty.

SPECIFIKACE PRODUKTU

maxresorb granules
Art.-No. Particle Size
Content
20005 0.5 – 1.0 mm (S) 1 x 0.5 ml
20010 0.5 – 1.0 mm (S) 1 x 1.0 ml
20105 0.8 – 1.5 mm (L) 1 x 0.5 ml
20120 0.8 – 1.5 mm (L) 1 x 2.0 ml

Kontaktujte nás

Oficiální zastoupení botiss v České Republice

FÉNIX DENTAL, s.r.o.
U Pekařky 314/1, 180 00 Praha 8

IČO:25673173
DIČ:CZ25673173

Telefon: +420 266 310 802
E-mail: eshop.prodej@fenixdental.cz

PODOBNÉ PRODUKTY

cerabone®
100% PURE NATURAL BONE MINERAL
maxresorb® inject
Innovative synthetic bone paste

LITERATURA

[1] Gauthier et al. (1999). Elaboration conditions influence physicochemical properties and in vivo bioactivity of macroporous biphasic calcium phosphate ceramics. Journal of materials science. Materials in medicine 10:199–204.
[2] Schwartz et al. (1999). Biphasic synthetic bone substitute use in orthopaedic and trauma surgery: clinical, radiological and histological results. Journal of materials science. Materials in medicine 10:821–825
[3] Eriberto Bressan et al. Donor Age-Related Biological Properties of Human Dental Pulp Stem Cells Change in Nanostructured Scaffolds. PLOS One, Nov 2012, VOl 7, Issue 11; e49146.