Oficiální zastoupení botiss biomaterials pro ČR

TVRDÉ TKÁNĚ

ALLOPLASTIC
SYNTETICKY VYROBENÁ KALCIUM FOSFÁTOVÁ KERAMIKA 

maxresorb®
maxresorb® inject
collacone® max

XENOGENIC
ZVÍŘECÍ– Z BOVINNÍ KOSTI

cerabone®

INDIKACE

GBR / Horizontální augmentace / Vertikální augmentace / Rekonstrukce hřebene /  Zachování hřebene / Zakrytí augmentovaných míst / Sinus lift  / Ochrana a zakrytí Schneiderovy membrány v sinu / Poruchy fenestrace a dehiscence / Uzavření extrakčních jamek / Místa pro biopsii / Drobné rány v ústech / GTR / Intraoseální vady (1 až 3) / Vady furkace (třída I a II) / Pokrytí recese / Augmentace měkkých tkání / Rozšíření připojené gingivy