Oficiální zastoupení botiss biomaterials pro ČR

mucoderm

ACELULÁRNÍ DERMÁLNÍ KOLAGENOVÁ MATRICE

mucoderm® je acelulární kolagenová matrice, která nabízí bezpečnou alternativu k autologním transplantacím měkkých tkání pro různé indikace augmentace měkkých tkání. Mucoderm® je derivát z prasečí dermis, která prochází vícestupňovým procesem čištění, při kterém jsou odstraněny všechny nekolagenní proteiny a buňky a také potenciální imunogeny, bakterie a viry. Výsledkem zpracování je trojrozměrná stabilní matice, která se skládá z kolagenu typu I a III s přirozenou kolagenovou strukturou, podobnou lidské pojivové tkáni. Po implantaci je mucoderm® kontinuálně remodelován a nahrazen vlastní kvalitní měkkou tkání pacienta.


LEŠENÍ PRO ZARŮSTÁNÍ BUNĚK A CÉV

mucoderm® vykazuje vysokou vzájemně propojenou pórovitost a přirozenou strukturu kolagenu, což z něj činí vynikající kostru pro růst krevních cév a buněk, což podporuje rychlou revaskularizaci a integraci tkání. Přitahovány signály aktivovaných migrujících a proliferujících endoteliálních buněk, krevní cévy z okolní tkáně vyrostou do matrice. Současně fibroblasty ulpívají a šíří se na matrici. Současná degradace matrice a produkce kolagenu ulpívajících fibroblastů vede k úplné substituci mucodermu® nově vytvořenou hostitelskou tkání během přibližně 6-9 měsíců.

INDIKACE

Mucoderm® se používá v parodontologii a implantologii jako alternativa k autologním transplantacím měkkých tkání. Použití muocdermu® je zvláště výhodné v situacích, kdy autologní transplantace nelze provádět(např. při tenkém biotypu, mělkém patře nebo zakrytí několika recesí) nebo pokud má pacient obavy z autologní transplantace a nesouhlasí s ní.

IMPLANTOLOGIE, PARODONTOLOGIE A ORÁLNÍ A CMF

  • Léčba gingiválních recesí
  • Augmentace měkkých tkání v kombinaci s GBR / GTR
  • Rozšíření připojené gingivy (místo FGG)
  • Uzavření hrdla extrakční rány (technika uzavření hrdla)
  • Zhutnění měkké tkáně u periimplantitidy

VLASTNOSTI

  • Rychlá revaskularizace a tkáňová integrace
  • Regenerace / augmentace měkkých tkání bez nutnosti odběru palatálního autotransplantátu
  • Kompletní remodelace do vlastní tkáně pacienta za ~ 6-9 měsíců
  • Lze jej snadno aplikovat a zafixovat stehy
  • Lze řezat/stříhat na požadovaný tvar

VIDEO

Prof. Giovanni Zucchelli

Periodontal plastic surgery with mucoderm® & Straumann® Emdogain®

Dr. Andrea Pandolfi
Soft tissue augmentation using mucoderm®
Prof. Daniel Rothamel
Vestibuloplasty with mucoderm® on pig jaw

KLINICKÉ STUDIE

Mucosal thickening around bone level implants
Dr. Algirdas Puisys
Multiple recession coverage with mucoderm® and Straumann® Emdogain® – 4 year follow-up
Prof. Giovanni Zucchelli & Dr. Martina Stefanini
Mucoderm® for full arch reconstruction of insufficient vestibular depth and lack of keratinized tissues
Prof. Peter Windisch & Dr. Balint Molnar
Sealing of a post-extraction socket with mucoderm®
Dr. Massimo Frosecchi

WEBINÁŘE

Dr. Martina Stefanini
The use of acellular dermal matrices in the soft tissues management around teeth and implants
Prof. Giovanni Zucchelli
Reconstructive periodontal plastic surgery in the esthetic zone
Dr. Piero Papi
The use of mucoderm® in peri-implant soft tissue augmentation procedures and alveolar ridge reconstruction in the aesthetic zone
Dr. Henriette Lerner
Soft and hard tissue surgery with mucoderm®
Science and clinical expertise are the basis for dental bone and tissue regeneration.
Expertise in tissue regeneration requires constant innovation, training and exchange among specialists.

ALL EDUCATIONAL TRAININGS AND WEBINARS

on botiss-CAMPUS.com

DETAILNÍ INFORMACE

NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOST
Certifikovaný vícestupňový čisticí proces při výrobě membrány mucoderm® účinně odstraňuje všechny nekolagenní proteiny a buňky a také potenciální imunogeny, bakterie a viry. Mucoderm® je tedy absolutně bezpečná a čistá kolagenová matrice typu I a III. mucoderm® je zdravotnický prostředek regulovaný podle směrnic ES. Výroba mucodermu® podléhá systému bejvyšší kontroly kvality založenému na mezinárodních normách (např. EN ISO 13485) a je pravidelně auditována kontrolními úřady.
NATIVNÍ KOLAGENOVÁ STRUKTURA MEMBRÁNY MUCODERM®
mucoderm® je nativní kolagenová matrice, což znamená, že během výrobního procesu jsou zachovány přirozené vlastnosti původní tkáně (dermis).
To je základem pro jeho vynikající manipulační vlastnosti, jako je odolnost proti roztržení a rozměrová stabilita. Zachování přirozené struktury je také důvodem, že struktura membrány mucoderm® silně připomíná architekturu lidské dermis, což z matrice činí vhodnou alternativu k autologním transplantacím měkkých tkání.
VYSOKÁ BIOKOMPATIBILITA MUCODERM®
Biokompatibilita membrány mucoderm® byla prokázána testem viability MTT in vitro. Počínaje šestým dnem prokázal test životaschopnosti MTT významně vyšší životaschopnost gingiválních fibroblastů, endoteliálních buněk a osteoblastů na mucodermu® ve srovnání s životaschopností kontrolní skupiny (p <0,05).[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title="INTEGRACE TKÁNÍ, REVASKULARIZACE A DEGRADACE" _builder_version="4.7.1" _module_preset="default"]Mukoderm® je charakterizován otevřenou porézní kolagenovou strukturou, vizualizovanou inovativní rentgenovou tomografií na bázi synchrotronu: Rentgenová tomografická mikroskopie na bázi synchrotronu pro vizualizaci trojrozměrných kolagenových matric. Rentgenový snímek na bázi synchrotronu ukazující porézní strukturu mucoderm® Díky této jedinečné struktuře je mucoderm® ideálním lešením pro růst krevních cév a buněk a podporuje rychlou integraci tkání a revaskularizaci. Integrace a degradace tkání byly analyzovány ve studii prof. Daniela Rothamela. Už po dvou týdnech vykazuje mucoderm® rozsáhlý růst krevních cév a také hojení bez zánětu s povrchovou buněčnou invazí. V následujících čtyřech až osmi týdnech lze pozorovat kontinuální degradaci se zvyšující se homogenní distribucí buněk. Po osmi týdnech je stále 20% původního objemu matrice k dispozici jako lešení pro tvorbu a reorganizaci pojivové tkáně. Po dvanácti týdnech je mukoderm® téměř úplně nahrazen nově vytvořenou pojivovou tkání.   Mucoderm® vykazuje velmi dobrou integraci tkání a počáteční invazi buněk po dvoutýdenní době hojení Kompletní přestavba mucoderm® a pojivové tkáně bez zánětu jsou pozorovány in vivo po 12 týdnech[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title="EXPOZICE MUKODERMU®" _builder_version="4.7.1" _module_preset="default"]

Mucoderm® by měl být ponechán pouze k otevřenému hojení, pokud je zajištěna revitalizace z okolního nebo podkladového lůžka rány. Při použití v pokrytí recese je třeba se vždy vyhnout expozici. Otevřené hojení je možné v případě vestibuloplastiky, pokud je mukoderm® přišitý do periostu. V tomto případě by mukoderm® měl být těsně připevněn k periostu. To usnadňuje zvětšení šířky připojené dásně, ale nikoli zesílení tkáně. Otevřené hojení je také možné, pokud jsou vystaveny pouze malé části matrice a revaskularizace je zajištěna okolními okraji chlopně nebo podkladovým periostem. Pamatujte, že doba degradace závisí na rozsahu expozice a bude rychlejší v důsledku bakteriální dekontaminace a resorpce.

REHYDRATAČNÍ PROTOKOL

mucoderm® by měl být aplikován vždy po rehydrataci (ve sterilním fyziologickém roztoku, nebo krvi pacienta). Rehydratace by měla být prováděna ve sterilním solném roztoku nebo krvi pacienta po dobu pěti až 20 minut, v závislosti na použité technice a požadované flexibilitě matrice. Flexibilita štěpu Mucoderm® se zvyšuje s dobou rehydratace. Rehydratační protokol a jeho vliv na biomechanické vlastnosti Mucoderm® byly analyzovány ve studii prof. Dr. Adriana Kasaje.

ÚPRAVA A TVAROVÁNÍ MUCODERM®

Velikost a tvar matrice by měly být přizpůsobeny velikosti defektu. Po rehydrataci lze mucoderm® snadno ořezat a tvarovat na požadovanou velikost a tvar pomocí skalpelu nebo nůžek. Řezání nebo zaoblování okrajů mukodermové matrice může zabránit perforaci gingivální tkáně během uzavření chlopně.

Pro pokrytí vícesekcesních defektů lze povrch mucoderm® prodloužit řezáním matrice na střídavých stranách (technika mesh-graft) a tahem.

FIXACE MUCODERM®

Po aplikaci by měl být mucoderm® vždy stabilizován, aby nedocházelo k mikroskopickým pohybům a bylo zajištěno nerušené oživení, např. zarůstání cév a buněk.
Při přípravě dělené chlopně by měl být mucoderm® přišitý k neporušenému periostu, aby byl zajištěn těsný kontakt mezi matricí a periosteálním ložem rány. Doporučuje se použití vstřebatelných stehů.

PŘÍPRAVA KLAPKY PRO POKRYTÍ RECESE

Mucoderm® lze použít v kombinaci se všemi mukogingiválními chirurgickými technikami, včetně koronálně pokročilých flap a tunelových technik. Klasická koronálně pokročilá chlopeň nebo modifikovaná koronálně pokročilá chlopeň zajišťují dobrý výhled na připravené donorové lůžko a usnadňují koronální přemístění chlopně přes matrici.
Pokročilé chlopně je třeba dostatečně mobilizovat, aby nedocházelo k napínání měkké tkáně: Při aplikaci mukodermu® na pokrytí recese je třeba věnovat zvláštní pozornost dosažení dostatečné mobilizace chlopní a uzavření bez napětí.
Správné cévní zásobení z připravené chlopně [6]je zásadní pro dosažení náležité revaskularizace matrix Mucoderm®. Zejména dělené chlopně musí být dostatečně silné, aby zajistily revitalizaci matrice a integraci do pacientovy vlastní pojivové tkáně.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Art.-No. Size Content
701520 15 × 20 mm 1 × matrix
702030 20 × 30 mm 1 × matrix
703040 30 × 40 mm 1 × matrix
710210 Ø 10 mm 1 × punch

Kontaktujte nás

Oficiální zastoupení botiss v České Republice

FÉNIX DENTAL, s.r.o.
U Pekařky 314/1, 180 00 Praha 8

IČO:25673173
DIČ:CZ25673173

Telefon: +420 266 310 802
E-mail: eshop.prodej@fenixdental.cz

LITERATURA

[1] Ramachandra SS, Rana R, Reetika S, Jithendra KD. Options to avoid the surgical site: a review of literature. Cell Tissue Bank Bank 2014, 15(3): 297-305.
[2] Pabst AM, Wagner W, Kasaj A, Gebhardt S, Ackermann M, Astolfo A, Marone F, Haberthür D, Enzmann F, Konerding M A. Synchrotronbased X-ray tomographic microscopy for visualization of three-dimensional collagen matrices. Clin Oral Investig 2015, 19(2):561-4.
[3] Rothamel D, Benner M, Fienitz T, Happe A, Kreppel M, Nickenig HJ and Zöller JE Biodegradation pattern and tissue integration of native and cross-linked porcine collagen soft tissue augmentation matrices – an experimental study in the rat. Head and Face 2014, 10:10.
[4] Kasaj A, Levin L, Stratul SI, Götz H, Schlee M, Rütters CB, Konerding MA, Ackermann M, Willershausen B, Pabst AM.The influence of various rehydration protocols on biomechanical properties of different acellular tissue matrices. Clin Oral Invest. 2015.
[5] Pabst AM, Happe A, Callaway A, Ziebart T, Stratul SI, Ackermann M, Konerding MA, Willershausen B, Kasaj A. In vitro and in vivo characterization of porcine acellular dermal matrix for gingival augmentation procedures. Periodont Res. 2014, 49(3): 37-81
[6] Mörmann W, Ciancio SG. Blood supply of human gingiva following periodontal surgery. A fluorescein angiographic study. J Periodontol. 1977 Nov;48(11):681-92